Nieuws

Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken
Nieuws rond clientondersteuning per 1-1-2015
Aftrek 1 uur bovengebuikerlijke zorg per dag bij kinderen niet meer mogelijk
Wat verandert er op 1 januari 2014 rondom het PGB?
Hoe regel je het met je werkgever als je kind lange tijd ziek is?
Mantelzorgers nóg verder in de knel op hun werk
'Regeldrift belet mantelzorgers om te zorgen'
AWBZ wordt Wet LIZ
Pgb-houders: 10-uurs maatregel van de baan!
Mantelzorgers delen ervaringen met staatssecretaris van Rijn
Ontwikkelingen in de AWBZ