Disclaimer

De webmaster van PMP zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. Het bestuur van St. PMP kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Het bestuur van St. PMP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het bestuur van St.PMP.

 

PMP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

 

Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van het bestuur van de St. PMP gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.